Koula News " Ενημέρωση, Tv News, Showbiz "

Read more

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

0
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή της πρώτης παιδικής χαράς σύγχρονων προδιαγραφών στην πόλη του Ρεθύμνου.
Η δημοπράτηση του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη και υποβλήθηκαν τέσσερις προτάσεις από αντίστοιχους υποψήφιους αναδόχους, οι οποίες εξετάζονται για να αναδειχθεί η πιο συμφέρουσα.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 60.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ και αφορά τον εξοπλισμό της νέας παιδικής χαράς, καθώς τα έργα υποδομής θα τα κατασκευάσουν τα δημοτικά συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η νέα παιδική χαρά θα κατασκευαστεί εντός του Δημοτικού Κήπού και σύμφωνα με τη μελέτη του αρχιτέκτονα Μάνου Τσάκωνα θα είναι συνολικής έκτασης 1100 τ.μ.
Προβλέπεται ξύλινη περίφραξη με δύο εισόδους, μία προς την πλευρά της σημερινής «νοητής» εισόδου και μία προς την πλευρά του αναψυκτηρίου.
Επίσης πινακίδες με πιστοποίηση όλων των οργάνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 16 όργανα εκ των οποίων δύο ειδικά για Α.Μ.Ε.Α.), ειδικός χώρος νηπίων, περιμετρικός διάδρομος για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα όργανα, καθιστικά, αυτόνομος φωτισμός και ειδικά ελαστικά δάπεδα στις θέσεις όλων των οργάνων.
Ένα μεγάλο μέρος του χώρου θα καλύπτεται και με χώμα ενώ τα υφιστάμενα δένδρα θα συμβάλουν στην διαφορετική και ξεχωριστή αισθητική του χώρου.
Επίσης στα νότια του περιφραγμένου χώρου έχει προβλεφθεί η καλύτερη δυνατή διέλευση των καθημερινά αθλούμενων, στο χώρο του δημοτικού κήπου, Ρεθεμνιωτών, όπως μας επισήμανε ο κ. Τσάκωνας.
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση δε ατυχήματος σε παιδική χαρά που δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη ο δήμος δεν αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων.
Model
Η εφαρμογή των νέων, ιδιαίτερα αυστηρών ρυθμίσεων συνάντησε πολλά εμπόδια, κυρίως λόγω του ότι επιχείρησε να εισαγάγει νέες διαδικασίες σε υφιστάμενες παιδικές χαρές, αλλά και εξαιτίας της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που μεσολάβησε αυτήν την πενταετία, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των παιδικών χαρών της χώρας να μην τηρεί τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη χρήση τους.
Με πρόσφατη εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου δόθηκε έφμαση στο ζήτημα της ασφάλειας κατά την χρήση των παιδικών χαρών καθώς επίσης εντολή στους ΟΤΑ πρέπει να ελεγχθούν όλες, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν το «Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας Λειτουργίας».
Εξαιτίας δε των πολλαπλών καταγγελιών που λάμβανε το υπουργείο για τη λειτουργία μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών, το υπουργείο ξεκαθάρισε με νεώτερη εγκύκλιο ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της.
Σε περίπτωση δε ατυχήματος σε παιδική χαρά που δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη ο δήμος δεν αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη.
Τουναντίον, εφόσον ο οικείος δήμος κρίνει πως μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.
 http://rethemnosnews.gr/2015/11/%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...